Werkwijze Novusoft

Software ontwikkelen ondersteunend aan het proces en niet als een doel op zich hebben wij als visie voor ons bedrijf. Deze visie wordt ondersteund door gebruik te maken van de Scrum methodiek en de acceptatie van "Scope creep".

Scrum methodiek

De kern van Scrum is software ontwikkelen met een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pak je het project op. Het team bestaat uit mensen die vanuit verschillende disciplines een rol spelen in de gewenste realisatie. Doordat iedereen onderdeel van het team is worden blokkades snel erkend, kunnen opgeleverde features snel worden getest en sluit het gerealiseerde product aan bij de praktijk.

Door de continue uitwisseling van kennis en voortgang binnen het project zijn de teamleden meer betrokken om zo een product te ontwikkelen dat aansluit bij de business.

Aan het einde van het project heeft u ook het product wat u nodig heeft en voor ogen had. Elke fase wordt zowel met elkaar als met de klant geëvalueerd. Dit nodigt uit tot het geven van feedback en daarmee tot openheid. Open teams zijn productiever, omdat belemmeringen op regelmatige basis worden besproken en zoveel mogelijk worden opgelost.

Accepteer "Scope creep"

"Scope creep", het veranderen van specificaties terwijl het project al in uitvoering is, geldt sinds jaar en dag als oorzaak nummer een van ellende bij IT-projecten. En wat erger is: het blijkt in de praktijk vrijwel onmogelijk scope creep te voorkomen. Budgetoverschrijding, te late oplevering en kapitaalvernietiging lijken daarmee zo langzamerhand ‘business as usual’ in softwareontwikkelprojecten.

Novusoft verwerkt de creepproblematiek door: er niet tegenin te gaan, maar accepteer het verschijnsel, manage het en maak het productief.

Doordat een zekere souplesse in de omgang met veranderende inzichten in de gewenste functionaliteit bewust wordt gefaciliteerd is er het voordeel dat de requirementsfase en de aanbesteding sneller en goedkoper uitpakken. Deze fasen zijn al regel, al voor dat er ook maar een regelcode is geprogrammeerd, al goed voor zo’n procent of veertig van de totale projectkosten. Besparing hierop alleen al is dus al snel interessant, maar de echte verdiensten komen in de loop van de zogeheten deliveryfase, waarbij het feitelijke programmeren plaatsvindt.

Geeft fixed price/fixed date het gewenste resultaat?

Het achterwege blijven van rigide requirements en ‘fixed price/fixed date’-afspraken maakt tijdens het ontwikkelen afstemming tussen opdrachtgever en ontwikkelaars nodig: de opdrachtgever kijkt doorlopend mee met de programmeurs en de programmeurs denken doorlopend mee met de opdrachtgever. Daardoor worden discrepanties tussen de feitelijke ontwikkeling en de verwachtingen bij de gebruikers sneller gesignaleerd en in overleg ondervangen.

Dit voorkomt het in fixed price gebruikelijke ritueel van eerst iets maken wat ‘het niet is’, om het vervolgens weg te gooien, of erger nog, aan te passen (wat dikwijls verleidelijk is maar in feite de kans op fouten en inefficiënties verder vergroot). Bij ‘fixed price/fixed date’-projecten zie je vaak irritaties ontstaan, waarbij de leverancier een houding aanneemt van ‘wij maken wat er wordt gevraagd, ook hebben we er sterk onze vraagtekens bij’. Novusoft onderscheidt zich door deze vraagtekens te bespreken voordat deze gerealiseerd zijn. Software ontwikkelen is een proces waarbij je samen voor de langere termijn de business faciliteert.