Privacy

Novusoft B.V. hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u via onze site een formulier invult, vragen wij van u een aantal persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden eenmalig door u ter beschikking gesteld voor verwerking. Uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Tijdens de verwerking van uw gegevens leven wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens volledig na.

Novusoft verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Novusoft B.V. slaat uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER). Bij opslag buiten de EER zal Novusoft B.V. voorafgaande, expliciete, toestemming daarvoor vragen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding en een datalekbeding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan.

Alle verstrekte persoonsgegevens, of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening, worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

De verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de eerder genoemde doelen en alleen gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van deze persoonsgegevens.

Novusoft B.V. heeft de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

  • Goede organisatorische en technische beveiliging van onze (klant)systemen;
  • Wij leggen minimaal dezelfde beveiligingseisen aan derden op;
  • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door diegenen voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie;
  • De (persoons)gegevens worden door Novusoft B.V. niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is;
  • Bij aanspraak op het 'recht om vergeten te worden' zal Novusoft er voor zorgen dat alle (persoons)gegevens worden verwijderd tenzij er een wettelijke bewaartermijn is.

Klacht

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop Novusoft B.V. met uw gegevens omgaat kunt u uw klacht richten aan onze directie.

Data protection

Cookieverklaring

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Dit is een bestand dat met pagina’s wordt meegestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze servers of die van betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics” en Youtube dienst. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om video’s te integreren op onze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook, Twitter en LinkedIn

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons maken gebruik van code en daarbijhorende cookies van Facebook, Twitter en LinkedIn. Raadpleeg de privacyverklaring van deze bedrijven om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen de via deze cookies verkregen worden.